Komputerowa diagnostyka i badanie stóp

Diagnozowanie patologii występujących w obrębie stóp staje się coraz częstszą procedurą – rosnąca liczba gabinetów podologicznych, jak również ich popularność wiąże się ze wzrostem zainteresowania tą dziedziną medycyny oraz powiększającym się zapotrzebowaniem na podobne usługi. W związku z tym pojawiają się coraz nowsze metody przeprowadzania badań diagnostycznych, jak również projektowania terapii dotyczącej dolegliwości w obrębie stóp.

Nowoczesna diagnostyka stóp

Wykorzystanie technologii komputerowej w diagnozowaniu schorzeń stóp wydaje się trafnym zabiegiem – z uwagi na ciągły rozwój technologiczny w wielu dziedzinach, różnorodne branże mają szansę czerpać z niego korzyści w postaci unowocześnionej aparatury. Ma to odniesienie również do podologii, w której nowoczesne urządzenia ułatwiają diagnozę i projektowanie efektywnej terapii.

Komputerowa diagnostyka stóp opiera się na wykorzystaniu platformy, nazywanej podobaroskopem – ogólnie rzecz ujmując, służy ona do oceny nacisku stóp na podłoże zarówno podczas stania, jak i chodu. Badanie ma więc charakter statyczny oraz dynamiczny, umożliwiając pełen wgląd w ewentualne zaburzenia nacisku stóp u danego pacjenta.

Pedobarografia stanowi dziedzinę badań diagnozujących, dzięki którym możliwa staje się precyzyjna wizualizacja obciążeń na stopach, ocena postawy pacjenta podczas stania i przemieszczania się – w tym także przetaczania stopy, ocena stabilometrii ciała – wyznaczenie środka ciężkości i analiza zachowania całego ciała w postawie stojącej i podczas aktywności.

Zasadność diagnozowania stóp

Patologie występujące w obrębie stóp stanowią powód wielu dolegliwości, jak również dyskomfortu, który obniża jakość codziennego funkcjonowania – ból podczas stania oraz chodu, jak również niejednokrotnie ból niezależny od aktywności pacjenta staje się głównym czynnikiem motywującym do zgłoszenia się po pomoc podologiczną. Nie bez znaczenia okazują się również aspekty estetyczne, które wpływają na decyzję o podjęciu działań leczniczcyh wobec stóp.

Diagnostyka stóp wydaje się najlepszym sposobem na analizę i ocenę zaburzeń występujących u pacjenta oraz zaprojektowanie odpowiednich działań o charakterze terapeutycznym. Warto podkreślić duże znaczenie diagnostyki komputerowej w indywidualnym doborze wkładek ortopedycznych, wykorzystywanych do korygowania obciążeń i nacisku stóp.

Profesjonalna diagnostyka stóp zalecana jest w przypadku występowania koślawości, szpotawości, płaskostopia, halluksów, stopy reumatycznej i cukrzycowej oraz wielu innych schorzeń pojawiających się w sferze stóp – wyniki uzyskane w przebiegu pedobarografii znacząco wpływają na trafność doboru środków terapeutycznych oraz zapobiegawczych, jak również na efektywność ewentualnych działań rehabilitacyjnych. Należy zaznaczyć, że wspomniane działania diagnostyczne stają się zasadne również w odniesieniu do grup ryzyka (diabetyków, cukrzyków) oraz osób narażonych na nadmierne obciążenia stóp – wykonujących pracę stojącą, otyłych. Mają wtedy charakter profilaktyczny i zapobiegawczy.

Czytaj również: usługi podologiczne Wrocław