Gdybyśmy mieli wskazać dwie, należące do grupy najbardziej charakterystycznych, cechy współczesnej cywilizacji, pierwszą przychodzącą na myśl dla wielu byłby siedzący tryb życia, drugą zaś przetworzona żywność. Istnieje ich oczywiście o wiele więcej, jednak te wydają się najsilniej oddziaływać na naszą codzienność, wpływając na stan zdrowia i samopoczucie, tym samym też warunkując jakość funkcjonowania. Choć staramy się nie myśleć o skutkach siedzącej pracy zawodowej oraz silnych tendencji do pozostawania w bezruchu również w czasie wolnym, a także wybierania wysoce smakowitej, ale równocześnie wysoce przetworzonej żywności, są one bardzo dotkliwe i ciągną za sobą szereg zmian w obrębie naszego organizmu. Zmian, z którymi walka często bywa długotrwała i mozolna, a równie często też nie dość skuteczna.

Osteoporoza Wrocław – trudna do uniknięcia choroba naszych czasów

Wiele chorób, z którymi borykamy się na co dzień, szczególnie przekraczając pewien próg wiekowy, wynika właśnie w dużej mierze z tego, w jaki sposób żyjemy – brak aktywności ruchowej w młodym wieku i źle dobrana dieta (również wysokobiałkowa) stanowią przyczyny wielu cywilizacyjnych przypadłości, oddziałujących na jakość życia w wieku poprodukcyjnym. Jedną z nich, choć nie tak jednoznaczną, jak mogłoby się wydawać jest osteoporoza.

W jej przypadku brak ruchu i błędy żywieniowe należą do czynników ryzyka, pozwalających na całkowitą eliminację – to zwykle kwestia równowagi pomiędzy chęciami a zaangażowaniem. Niestety, w przypadku tej choroby wyszczególnia się również szereg czynników niemożliwych do wyeliminowania, jak wiek, płeć, grupa etniczna czy uwarunkowania genetyczne lub możliwych, ale tylko częściowo, jak specyficzny stan fizjologiczny (wczesna menopauza), szczupła sylwetka i niska masa ciała czy choroby współistniejące.

Dyskretne objawy osteoporozy, czyli jak walczyć z wrogiem, którego nie widać

Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na złamaniaOsteoporoza Wrocław, inaczej zrzeszotnienie kości (miejscowe lub uogólnione), to efekt zmian zachodzących w obrębie tkanki kostnej, powodujących wyraźne zmniejszenie jej gęstości. Upośledzenie mikrostruktury kości sprawia, że układ ruchowy staje się mniej odporny na oddziaływanie różnych sił pochodzących z zewnątrz, a jego „nadmierne”, choć właściwie mieszczące się w granicach normy obciążenie może powodować i zwykle powoduje poważne uszkodzenia, ograniczające możliwości motoryczne nawet podczas wykonywania prostych czynności.

Dlaczego o osteoporozie mówi się, jak o szczególnie zjadliwej chorobie? Przede wszystkim dlatego, że brak jej charakterystycznych objawów klinicznych, a zmiany zachodzące w obrębie układu kostnego pozostają bardzo długo ukryte, postępując niemalże bezboleśnie. Podstępny przebieg choroby sprawia, że wszelkie działania mające zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, spowolnić jej rozwój lub pogłębienie podejmowane są zbyt późno. Gdy pacjent trafia do szpitala w wyniku złamania kości długich albo kręgów, powstałego w wyniku lekkiego urazu, który nie doprowadziłby do takiego stanu w przypadku osoby zdrowej, świadczy to o dużym zaawansowaniu procesów chorobowych, których nie sposób wyeliminować lub cofnąć. Wówczas działania terapeutyczne, opierające się na odpowiednio dostosowanej do potrzeb i możliwości pacjenta, prowadzone pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów mogą wspomóc ograniczenie i spowolnienie rozwoju osteoporozy, jednocześnie poprawiając jakość życia pacjenta.

Choroba, której ryzyko wzrasta z wiekiem

Jak większość chorób cywilizacyjnych, także tych, których ryzyko wystąpienia w dużej mierze związane jest z wiekiem pacjentów, osteoporoza może dotknąć każdego, choć najczęściej odnotowywana jest u kobiet po menopauzie (dotyczy aż jednej trzeciej) oraz mężczyzn w wieku poprodukcyjnym. Jej duży zasięg oraz niekorzystne następstwa, warunkujące duże pogorszenie jakości życia chorych sprawiają, że osteoporoza oficjalnie uznana została za schorzenie o znaczeniu społecznym. Badanie na to schorzenie, jego prawidłowa diagnoza oraz indywidualnie dostosowana terapia ma więc szczególne znaczenie w ochronie zdrowia osób starszych.

Choć wczesna diagnoza i kompleksowa rehabilitacja pacjenta nie są w stanie wyleczyć choroby, pozwalają spowolnić jej rozwój, zmniejszyć postępujące dolegliwości bólowe i ułatwić codzienne funkcjonowanie, pozwalając na pozostanie aktywnym społeczne, zawodowo i towarzysko na dłużej. Specjaliści fizjoterapii wspierają terapię u pacjentów, wykorzystując zabiegi i formy rehabilitacji o udowodnionym działaniu, na pierwszym miejscu stawiając usprawnienie ruchowe, z jednoczesną eliminacją niekorzystnie oddziałujących rodzajów aktywności.

Indywidualna fizjoterapia to prewencja przed postępem choroby

Prewencja postępowi osteoporozyIndywidualne podejście do terapii pozwala uchronić pacjentów przed pogłębiającymi się ograniczeniami w obrębie narządu ruchu oraz zwiększa szansę na utrzymanie sprawności układu krążeniowo-oddechowego. Sumą działań w obrębie zajęć fizjoterapeutycznych pod okiem specjalistów jest poprawa ogólnej sprawności, ograniczenie dysfunkcji towarzyszących, umiejętna, bezpieczna i skuteczna adaptacja do nowych warunków życia, a co za tym idzie polepszenie jakości życia starszych pacjentów.

Regularne zajęcia fizjoterapeutyczne służą poprawie biomechaniki ciała, niezwykle istotnej niezależnie od wieku pacjenta. Nasi specjaliści, we współpracy z pacjentami, dobierają ćwiczenia kinezyterapeutyczne oraz formy fizykoterapii do stopnia zaawansowania i siły objawów osteoporozy, ogólnych możliwości motorycznych i wydolności układu krążeniowo-oddechowego pacjenta, szanując w pełni jego indywidualne ograniczenia.

Kompleksowa fizjoterapia osteoporozy – wspólnie dążymy do celu

Kompleksowa terapia osteoporozy łączy w sobie profilaktykę, prawidłową fizjoterapię oraz edukację adaptacyjną do nowych warunków życia. Wspieramy naszych pacjentów na każdym etapie choroby, pomagając im pokonywać szereg trudności w codziennym funkcjonowaniu. W celu stabilizacji stanu zdrowia, zapobieganiu degradacji tkanki mięśniowej, zmniejszenia dolegliwości bólowych i zwiększenia aktywności ruchowej wykorzystujemy:

– ćwiczenia tlenowe i beztlenowe (rozgrzewające, rozciągające, wzmacniające i uspokajające),

– ćwiczenia czynne w obciążeniu, oporowe izotoniczne, relaksujące oraz czynno-bierne,

– rehabilitację z uwzględnieniem metody terapii manualnej,

masaż.

W ten sposób dążymy do zniesienia dotkliwych wrażeń bólowych związanych z ruchem, przywrócenia prawidłowej kondycji ciała, również poprzez przywrócenie oraz utrzymanie prawidłowej jego masy, zachowania niezbędnego zakresu ruchów w stawach kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa i zwiększenia siły mięśni. Wspólnie staramy się przywrócić chęci do aktywności oraz związaną z nimi radość normalnego funkcjonowania, adekwatnego do możliwości, potrzeb, oczekiwań i wieku naszych pacjentów.