Kinga Gonta – ortopodolog

Kinga-GontaPWZFz (Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty)  42727

Właściciel Centrum Diagnostyki Stóp i Podologii Ortogenic, fizjoterapeutka, absolwentka wydziałów Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego na AWF-ie we Wrocławiu.

Specjalistka ortopodologii oraz korekty wad postawy. W swojej pracy stosuje zintegrowane metody terapii, łącząc i koordynując zespół fizjoterapeutów, podologów i dietetyka.

Opracowała autorskie procedury profilaktyki wad postawy u dzieci w procesie autokorekty, stosując innowacyjne rozwiązania diagnostyczne oraz terapeutyczne.

We wrocławskich przedszkolach realizuje program profilaktyki i korekcji wad postawy, włączając w proces metody obiektywnej oceny postępów terapii.

Projektuje i wdraża indywidualne rozwiązania zaopatrzenia ortopedycznego do celów rehabilitacji.