Rehabilitacja staje się nieodzowną procedurą w odniesieniu do wielu osób. Oczywistym jest jednak fakt, że niektórzy narażeni są na większe przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, co z kolei wiąże się z bardziej intensywnymi dolegliwościami bólowymi oraz powstawaniem patologicznych zmian w obrębie kręgosłupa oraz systemu ruchowego człowieka. Można uznać, że kwestie rehabilitacyjne dotyczą w dużej mierze każdego, zwłaszcza biorąc pod uwagę wieloaspektowość terapii rehabilitacyjnej.

Zabiegi rehabilitacyjne we Wrocławiu

Zagadnienia dotyczące rehabilitacji charakteryzują się wielokierunkowością oraz złożonością – w związku z tym nie sposób ująć czynności rehabilitacyjnych bez odniesień do konkretnych grup przypadków. Poniżej przedstawiono więc podział dziedziny jaką jest rehabilitacja, z uwzględnieniem szczegółowych przedmiotów jej zainteresowania.

Z uwagi na celowość działań terapeutycznych podejmowanych przez rehabilitanta można wymienić następujące rodzaje rehabilitacji:

  • ortopedyczna kręgosłupa
  • pourazowa
  • w przeciążeniach
  • sportowa

Problemy z kręgosłupem

Rehabilitacja ortopedyczna, której działania kierowane są na różne odcinki kręgosłupa pacjenta staje się jedną z najczęściej podejmowanych w przypadku diagnozy schorzeń. Szybka interwencja rehabilitanta umożliwia bowiem zniesienie dolegliwości bólowych lub ich zminimalizowanie, stając się jednocześnie sposobem na zachowanie sprawności fizycznej oraz powrót do codziennej aktywności.

Indywidualizacja przebiegu terapii polega na pełnym dostosowaniu do konkretnego przypadku w którym istotne aspekty to przyczyny schorzenia oraz lokalizacja dolegliwości, stopień ich wpływu na ograniczenie aktywności fizycznej, jak i predyspozycje pacjenta. Staje się ona decydująca o projekcie terapeutycznym, ustalanym przez rehabilitanta po analizie informacji uzyskanych od danej osoby.

Przeciążenia i urazy

W przypadku pojawienia się kontuzji lub nadmiernych obciążeń stawów i mięśni dochodzi do wystąpienia dolegliwości bólowych, których nasilenie oraz stopień wpływu na jakość codziennego funkcjonowania mogą być różne. Z tego względu działania rehabilitacyjne polegają na uprzednim skompletowaniu informacji niezbędnych do prawidłowej oceny stanu pacjenta i podjęcia optymalnych czynności terapeutycznych.

Ten rodzaj rehabilitacji odnosi się najczęściej do osób uprawiających sporty oraz cechujących się wysoką aktywnością fizyczną zarówno w prywatnym, jak i zawodowym funkcjonowaniu.

Cele działań rehabilitacyjnych

Można uznać, że czynności podejmowane przez rehabilitanta uzasadniane są konkretnymi kwestiami wynikającymi z indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Istnieją jednak cele, do których dąży każde działanie rehabilitacyjne:

  • zniesienie lub ograniczenie w możliwym stopniu dolegliwości bólowych
  • przywrócenie sprawności i umożliwienie powrotu do aktywności fizycznej
  • poprawa stabilności, ruchomości i siły mięśniowej, jak również zrównoważenie napięcia mięśniowego
  • zapobieganie zwyrodnieniom oraz wtórnym zmianom patologicznym w obrębie systemu mięśniowo-stawowego

W ramach zabiegów fizjoterapeutycznych oferujemy także Kinesiology Taping.

Czytaj również: zabiegi podologiczne Wrocław