Gdy dokucza ból, którego źródła nie sposób samodzielnie zidentyfikować, powikłania ruchowe po przebytych chorobach i operacjach nie pozwalają wrócić do codzienności lub potrzebna jest pomoc w usprawnieniu pracy układu mięśniowego, warto rozważyć indywidualną rehabilitację, dopasowaną do rzeczywistych potrzeb organizmu.

Zespół fizjoterapeutów Ortogenic we Wrocławiu oferuje wsparcie w przywróceniu niezbędnej sprawności, pomoc w korygowaniu uciążliwych wad postawy oraz zintegrowaną opiekę w początkowym okresie powrotu do zdrowia i sprawności psychofizycznej.

Proste rozwiązania terapeutyczne we Wrocławiu

 Aktywność ruchowa sprzyja zachowaniu zdrowia, utrzymaniu prawidłowej kondycji, czynności fizycznych organizmu, jak i zgrabnej sylwetki niezależnie od wieku. Jednak możliwości jej zastosowań jest więcej, jak i przypadłości, w których bywa jedną z najbardziej skutecznych form działania.

Rehabilitacja ruchem, którą stosujemy, jest zróżnicowaną formą gimnastyki leczniczej, która ma na celu terapię różnymi formami wysiłku fizycznego, o natężeniu dostosowanym do możliwości osoby poddawanej wspomnianej terapii. Działanie na wielu płaszczyznach, pozwala skutecznie zminimalizować przeciążenie kręgosłupa (niezależnie od przyczyny), zredukować ból kolan przy zginaniu, barku, ból w klatce piersiowej i plecach, między łopatkami i odcinku szyjnym oraz poprawić ogólną funkcjonalność układu mięśniowo-szkieletowego.

Rehabilitacja w oparciu o ruch

Ruch to obecnie ogólnodostępna i szczególnie skuteczna forma profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji, a gimnastyka lecznicza, ogólnorozwojowa, trening funkcjonalny i sensomotoryczny to tylko wybrane elementy, składające się na całość oferowanej przez zespół Ortogenic kinezyterapii. Prawidłowo zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb, możliwości i chęci pacjenta ćwiczenia ruchowe mają istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu, jako całości.

Ćwiczenia fizyczne wykorzystywane we współczesnej rehabilitacji dzieci i dorosłych stanowią rodzaj naturalnego, nieinwazyjnego leku, który oddziałuje na cały organizm pacjenta, wspierając zachowanie optymalnej czynność poszczególnych układów lub odzyskanie dawnej sprawności. Są one często pierwszym, ważnym krokiem w terapii, na nowo uczącej właściwych zachowań społecznych i, dzięki osiąganym sukcesywnie indywidualnym korzyściom, motywującej poszkodowanego do dalszej pracy, stanowiąc niejako ważne podłoże powrotu do codzienności.

Praca z pacjentem – stawiamy na indywidualną, ukierunkowaną formę terapii

W ostatnich latach, zindywidualizowane zabiegi rehabilitacyjne stały się nieodzowną procedurą terapeutyczną, w odniesieniu do wielu pacjentów i ich przypadłości, zarówno ostrych, jak i przewlekłych. Analizując obraz naszej rzeczywistości, siedzący styl życia większości osób, wynikający zarówno z obowiązków zawodowych, jak i z wyboru oraz częstotliwość występowania chorób cywilizacyjnych, można uznać, że korzyści rehabilitacyjne, wynikające z wieloaspektowości terapii, dotyczą każdego z nas. Jednak z wielu powodów, jedni będą znacznie bardziej narażeni na wystąpienie wyraźnych przeciążeń układu kostno-szkieletowego i mięśniowego, utrudniających codzienne funkcjonowanie.

Powstawanie patologicznych zmian w obrębie układu ruchowego, wiążący się z nimi przewlekły ból oraz podwyższony poziom stresu to poważna przyczyna obniżenia jakości życia i chęci utrzymania aktywności zawodowo-społecznej na dotychczasowym poziomie. Zadaniem rehabilitantów jest nie tylko wsparcie ruchowe, służące utrzymaniu kondycji i przybliżeniu pacjenta do poziomu naturalnych możliwości fizycznych organizmu, ale również świadczenie pomocy motywacyjnej, stanowiącej formę ważnej stymulacji sfery psychicznej.

Po jakim czasie można spodziewać się efektów? 

To kwestia bardzo indywidualna. Wiele czynników pływa nie tylko na efektywność zabiegów, ale również na ilość, jaką trzeba wykonać w serii lub czas, jaki należy poświęcić na ich przeprowadzenie. W oczekiwaniu na pożądane zmiany ważną rolę pełni wsparcie psychologiczne, które pozwala przetrwać trudny okres zmagań z efektami negatywnych zmian, jakie zaszły w organizmie pacjenta. W określeniu czasu trwania terapii duże znaczenie ma:

– rodzaj problemu lub urazu,

– stopień jego zaawansowania,

– sposób towarzyszącego terapii leczenia (zachowawcze lub operacyjne),

– czas trwania stanu zaburzenia (ostry lub przewlekły),

– współistniejących przypadłości,

– wieku pacjenta i jego sprawności ogólnej,

– stopnia zmotywowania i ogólnego stanu psychicznego pacjenta.

Zwykle pierwsze efekty widać dość szybko, jednak regularne, systematyczne zabiegi rehabilitacyjne sprzyjają zwiększeniu mobilizacji, a tym samym tempa dążenia do osiągnięcia założonego celu.

Forma zabiegów rehabilitacyjnych – na co zwracać uwagę

W zależności od potrzeb i wskazań medycznych danego pacjenta nasi specjaliści wykorzystują metody fizykoterapeutyczne, z użyciem urządzeń elektrycznych i/lub elektronicznych, lub kinezyterapeutyczne. Zabiegi kinezyterapii obejmują ćwiczenia z wykorzystaniem drabinek, ciężarków, poręczy oraz innych narzędzi wspomagających pracę i dodatkowo stymulujących układ mięśniowy pacjenta, a oparciu o wyraźne bodźce kinetyczne.

Zabiegi prowadzone są w odpowiednio wyposażonej, przestronnej przestrzeni gimnastycznej, jednak ostateczne działania rehabilitacyjne, ich forma, czas i przebieg uzależnione są od możliwości fizycznych oraz zdolności przemieszczania się pacjenta.

Cechą nowoczesnych zabiegów rehabilitacyjnych jest ich integralność, złożoność i wielokierunkowość. Umiejętne dostosowanie metod pracy, tak by oddziaływały one w sposób synergiczny na wymagający organizm każdego pacjenta indywidualnie, zapewniając tym samym uzyskanie oczekiwanej efektywności w odpowiednim czasie, stanowi ważny aspekt planowania terapii rehabilitacyjnej.

Dostępne zabiegi we Wrocławiu

Działania każdego z naszych fizjoterapeutów we Wrocławiu ukierunkowane są na rzeczywiste potrzeby pacjenta, którego dotyczą przygotowane zabiegi. Celowość tych działań i wyraźne odniesienie poszczególnych czynności do stanu zdrowia rehabilitowanej osoby stanowi podstawę naszej codziennej pracy.

Z uwagi na wspomnianą celowość działań terapeutycznych, podejmowanych przez rehabilitanta można wymienić następujące rodzaje rehabilitacji, dostępne w naszym centrum:

  •           ortopedyczna kręgosłupa
  •           pourazowa
  •           w przeciążeniach
  •           sportowa

Powyższe formy terapii, indywidualnie ukierunkowane na potrzeby i oczekiwania pacjenta, służą złagodzeniu skutków urazów lub schorzeń w obrębie układu ruchu, w wielu zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, udarach mózgu, ale służą również niezbędnej regeneracji układu kostno-mięśniowego, usprawnieniu jego funkcji oraz ukierunkowaniu jego możliwości na ściśle określoną, zintensyfikowaną aktywność (amatorską lub sportową).

Rehabilitacja ortopedyczna – jak rozwiązać problemy z kręgosłupem

Rehabilitacja ortopedyczna, której działania kierowane są na różne odcinki kręgosłupa pacjenta, staje się jedną z najczęściej podejmowanych, w przypadku jednoznacznej diagnozy schorzeń. Szybka interwencja rehabilitanta umożliwia zniesienie dolegliwości bólowych lub ich zminimalizowanie, stając się jednocześnie sposobem na zachowanie sprawności fizycznej oraz powrót do codziennej aktywności.

Indywidualizacja przebiegu terapii polega na pełnym dostosowaniu do konkretnego przypadku, w którym istotne aspekty to przyczyny schorzenia oraz lokalizacja dolegliwości, stopień ich wpływu na ograniczenie aktywności fizycznej, jak i predyspozycje pacjenta. Staje się ona decydująca w projekcie terapeutycznym, ustalanym przez rehabilitanta, po wcześniejszej, szczegółowej analizie informacji uzyskanych od danej osoby.

Działania z zakresu rehabilitacji ortopedycznej podejmowane są w przypadkach utraty dawnej ruchomości, w wyniku:

– nadmiernej intensywności i zwiększonej częstotliwości aktywności fizycznej,

– urazu o różnym pochodzeniu, któremu towarzyszy m. in. ból kolana, braku, ból ramienia lub nadgarstka,

– przewlekłej (postępującej) lub ostrej choroby,

– niezbędnych zabiegów operacyjnych,

– dysfunkcji, będących efektem porażeń,

– ograniczeń wynikających z postępujących procesów starzenia,

– zmian wrodzonych lub nabytych układu szkieletowego i/lub mięśniowego.

Przeciążenia i urazy

W przypadku pojawienia się kontuzji lub nadmiernych obciążeń stawów i mięśni dochodzi do wystąpienia dolegliwości bólowych, których nasilenie oraz stopień wpływu na jakość codziennego funkcjonowania mogą być zróżnicowane. Z tego względu działania rehabilitacyjne polegają na uprzednim skompletowaniu informacji, niezbędnych do prawidłowej oceny stanu pacjenta i podjęcia optymalnych czynności terapeutycznych.

Ten rodzaj rehabilitacji odnosi się najczęściej do osób uprawiających sporty oraz cechujących się wysoką aktywnością fizyczną zarówno w prywatnym, jak i zawodowym funkcjonowaniu.

Leczenie wad postawy – planowe wsparcie, ku poprawie jakości życia

Nieprawidłowe nawyki, wynikające z typowego dla naszej scyfryzowanej rzeczywistości siedzącego (oraz charakterystycznego „ekranowego”) trybu życia, pozbawionego niezbędnej aktywności fizycznej, stanowią milowy krok w stronę zaburzeń postawy. Z trudem można spotkać na ulicy osoby, młodsze lub starsze, która bez trudu utrzymywałyby prawidłową postawę, zarówno w chodzie, jak i podczas siedzenia.

Wady, do których nieuchronnie prowadzi nas obrany na co dzień styl życia, najczęściej stwierdzane są u dzieci i młodzieży, jednak coraz częściej dotykają również osoby dorosłe, u których znacznie trudniej jest osiągnąć oczekiwany efekt terapeutyczny. Nie jest to jednak niemożliwe. Im szybciej podejmie się odpowiednie kroki, tym łatwiej i szybciej można uzyskać oczekiwany efekt „klasycznie prostej sylwetki”.

Wskazania do rehabilitacji:

– ból kręgosłupa szyjnego,

– ból kręgosłupa lędźwiowego,

– ból pleców pomiędzy łopatkami,

– skoliozy lędźwiowe i piersiowe,

– stwierdzone koślawości i wady stóp,

– stwierdzone koślawości i szpotawości w obrębie stawów kolanowych,

– zmiany w obrębie pleców (wypłaszczenie, układ wklęsły, okrągły lub mieszany),

– zaburzenia napięcia mięśniowego,

– zaburzenia równowagi,

– problemy z zachowaniem koordynacji ruchowej.

Podstawą terapii wad postawy jest odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń ruchowych oraz regularne i systematyczne ich wykonywanie, pod okiem fizjoterapeuty, który na bieżąco skoryguje błędy, dostosuje ich intensywność oraz rodzaj, do rzeczywistych potrzeb i czynionego przez pacjenta postępu.

Rehabilitacja w sporcie

Uprawianie różnych dyscyplin sportowych, zarówno zawodowo jak i amatorsko, korzystnie wpływa na organizm, niosąc ze sobą pozytywne efekty nie tylko w sferze fizycznej, ale i psychicznej czy społecznej. Niestety, podejmując niecodzienny wysiłek fizyczny tego typu, uczestnicy aktywności sportowych narażeni są na niebezpieczeństwo, związane z wystąpieniem kontuzji. To nieodłączne ryzyko zwiększa się lub zmniejsza, ze względu na rodzaj uprawianej dyscypliny, jej częstotliwość i natężenie wysiłku oraz sukcesywne zaostrzanie poziomu rywalizacji pomiędzy zawodnikami.

Znacznie częściej stwierdza się występowanie kontuzji u osób biorących udział w grach zespołowych, których zaciętość, bezpośrednia walka sportowa oraz tempo stanowią dodatkowe czynniki ryzyka.

Zapobiegając występowaniu różnego typu kontuzji, należy zwracać uwagę na prawidłową odnowę biologiczną organizmu po zakończeniu aktywności sportowej oraz odpowiednio dostosowane do potrzeb leczenie rehabilitacyjne nawet najdrobniejszych urazów.

Skutecznym sposobem na zachowanie sprawności jest właściwie opracowana prewencja fizjoterapeutyczna, której podstawę stanowi kinezyterapia, której zabiegi oferowane są przez zespół Ortogenic we Wrocławiu.

Do metod powszechnie wykorzystywanych w kinezyterapii sportowców zalicza się:

– zintegrowane systemy, pozwalające na ocenę osobistych wzorców ruchowych,

– indywidualnie opracowane:

– ćwiczenia izokinetyczne,

– izometryczne,

– ćwiczenia czynne i bierne w podwieszeniu (systemy Redcord Active),

– ćwiczenia równoważne na platformie,

– metodę McKenziego (stosowaną przy leczeniu/terapii bólów kręgosłupa),

– metodę PNF (poprawiającą/przywracającą sprawność po urazach),

– metodę Kaltenborn-Evjenth (skupioną na dysfunkcjach w obrębie układów mięśniowego i kostno-szkieletowego),

– metodę S. Bubnovskogo.

Po ustaleniu poziomu zdolności motorycznych, możliwości indywidualnych zawodnika, jego potrzeb i wymagań, wynikających z podejmowanej pracy, kolejnym etapem jaki wdrażamy w centrum Ortogenic we Wrocławiu jest dostosowanie planu rehabilitacji, w oparciu o wybrane elementy kinezyterapii.

Cele działań rehabilitacyjnych w centrum Ortogenic

Można uznać, że czynności podejmowane przez rehabilitanta uzasadniane są konkretnymi kwestiami, wynikającymi z indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Istnieją jednak cele, do których dąży każde działanie rehabilitacyjne, niezależnie od wskazań indywidualnych terapii. Należy do nich:

  •           zniesienie lub ograniczenie w możliwym stopniu dolegliwości bólowych,
  •           przywrócenie sprawności i umożliwienie powrotu do aktywności fizycznej,
  •           poprawa stabilności, ruchomości i siły mięśniowej, jak również zrównoważenie napięcia mięśniowego,
  •           zapobieganie zwyrodnieniom oraz wtórnym zmianom patologicznym w obrębie systemu mięśniowo-stawowego.

W ramach zabiegów fizjoterapeutycznych, których zadaniem jest realizacja wyszczególnionych powyżej zadań, oferujemy także Kinesiology Taping.

Podjęcie zabiegów rehabilitacyjnych warto poprzedzić uzyskaniem jednoznacznej diagnozy lekarskiej. W przypadkach przewlekłego bólu w obrębie poszczególnych odcinków kręgosłupa, stanowiącego efekt „cywilizacyjny”, konsultacja lekarska nie jest obligatoryjna do rozpoczęcia rehabilitacji, choć często ją zalecamy. To pozwala jeszcze bardziej zindywidualizować obraz późniejszej terapii.

Specjaliści centrum Ortogenic we Wrocławiu, dokonują następnie szczegółowej oceny funkcjonalnej pacjenta oraz planują program rehabilitacji, wyznaczając jej cele na najbliższy czas, jak i długofalowo. Uwzględniają w nim najlepiej rokujące metody, służące przywróceniu pacjenta do aktywności: fizycznej, społecznej, zawodowej, sportowej.

Dlaczego właśnie rehabilitacja Wrocław?

Do wybieranych przez rehabilitantów Ortogenic metod rehabilitacji, indywidualnie dostosowanych do wymagań pacjenta, należą te formy pracy terapeutycznej, które stawiają za cel:

– czynne zwiększenie siły mięśniowej,

– poprawę zakresu ruchomości w stawach,

– zwiększenie czucia głębokiego,

– zmniejszenie dolegliwości bólowych,

– poprawę elastyczności i napięcia tkanek miękkich,

– zmniejszenie napięcia mięśni,

– podwyższenie poziomu endorfin,

– poprawę wydolności krążeniowo – oddechowej,

– zwiększenie wydzielania mazi stawowej,

– podwyższenie lub obniżenie ciśnienia krwi,

– nasilenie pożądanych procesów przemiany materii,

– przyspieszenie gojenia tkanek.

Dzięki szerokiemu zakresowi oddziaływania na organizm pacjenta rehabilitacja może być z powodzeniem stosowana, jako forma profilaktyki zdrowia dla osób w każdym wieku, również w zaawansowanym wieku senioralnym, gdy z miesiąca na miesiąc pogłębia się szeroko pojęta niepełnosprawność organizmu. Z kolei wykorzystywana w sposób ciągły, pełni rolę aktywnego wsparcia zintegrowanej terapii, na przykład w zachowawczym leczeniu pogłębiających się wad postawy, bólów okolicy lędźwiowej, bolesności stawu kolanowego czy kręgosłupa.

Gdy choroba wymaga leczenia operacyjnego, rehabilitacja może i często powinna być prowadzona zarówno w okresie przedoperacyjnym, jak i po zabiegu. Jej zadaniem jest bowiem przywrócenie utraconych funkcji i zdolności ruchowych, przyniesienie ulgi w zespołach bólowych i chorobach reumatoidalnych, pojawiających się wraz z wiekiem lub przetrenowaniem, oraz wzmocnienie siły mięśniowej, a tym samym optymalne przygotowanie pacjenta do ponownego, samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego.

Coraz większe znaczenie ma rehabilitacja zintegrowana z farmakoterapią w leczeniu chorób układu nerwowego, schorzeń onkologicznych, chorób narządów zmysłów oraz jako czynne wsparcie w leczeniu przypadłości laryngologicznych oraz ginekologicznych. Z roku na rok wzrasta również jej znaczenie w psychiatrii dzieci i dorosłych. Aby zapoznać się szerzej z naszą ofertą, zajrzyj tutaj.

W ramach zabiegów fizjoterapeutycznych oferujemy także Kinesiology Taping.

Czytaj również: zabiegi podologiczne Wrocław