Angelika Aleksandrowicz psycholog-psychoterapeuta OrtogenicAngelika Aleksandrowicz
mgr psychologii, psychoterapeutka, biegły sądowy

 

Ukończyłam psychologię w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i certyfikowane 4,5 letnie  szkolenie psychoterapeutyczne atestowane  przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Uzyskałam certyfikaty potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia diagnozy klinicznej i psychoterapii rodzin, dzieci i dorosłych. W pracy z rodzinami dysponuję kilkunastoletnim doświadczeniem i uprawnieniami do podejmowania działań z obszaru interwencji kryzysowej i prowadzenia pomocy psychologicznej. Jestem licencjonowanym trenerem posiadającym uprawnienia do prowadzenia szkoleń kwalifikacyjnych PRIDE, edukacyjnych i profilaktyczno-korekcyjnych Duluth dla rodzin (adopcyjnych, zastępczych, dotkniętych problemem przemocy).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów:  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Praktykę kliniczną opieram na  kodeksie etycznym psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zgodnie z tym przekazane przez Państwa informacje mają charakter poufny i podlegają tajemnicy zawodowej.

W praktyce klinicznej, korzystam ze swojego kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z rodzinami i dziećmi.

Pomagam w gdy osoby te cierpią z powodu sytuacji trudnych. Przyjdź na konsultację, gdyby twoja rodzina poszukiwała sposobów postępowania z kryzysem albo wsparcia przy żałobie, porady przy problemach wychowawczych, czy też pomocy przy adaptacji do nowych zadań i okoliczności życia.  Prowadzę  praktykę psychologiczną i psychoterapię. W swojej pracy psychoterapeutycznej opieram się na przekonaniu, że każdy człowiek na co dzień daje z siebie tyle ile  może,  ma wystarczająco dużo sił i mocy, żeby  podążać za tym czego potrzebuje  by czuć się szczęśliwym.

Głęboko wierzę w słowa M.H. Eriksona, że  „jesteś wyjątkowy jak odcisk Twojego palca. Nigdy nie było i nigdy nie będzie kogoś dokładnie takiego jak Ty. Masz prawo być taki w pełni. Są rzeczy, które możesz zmienić, ale inne są jak Twoje linie papilarne. Nie możesz ich zmienić, tylko po prostu je zaakceptować. Mądrością jest umiejętność odróżniania jednego od drugiego(…) i zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś”.

Nie zajmuję się opiniowaniem  i udzielaniem terapii podczas prowadzenia procesów sądowych.

Przynależę do towarzystw:  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i ESTD, European Society for Trauma and Dissociation, Polskiego Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym.

Komu pomagam?

Jeśli poszukujesz pomocy w poradzeniu sobie z problemem, możesz liczyć na wsparcie i specjalistyczną pomoc psychologiczną lub psychoterapeutyczną.

Zadzwoń i umów się na spotkanie tel. 608 614 998

  • umów się na wizytę, gdyby u dziecka pojawiły się problemy ze snem, z jedzeniem, nieśmiałość, niechęć do zabawy, milczenie, problemy z samooceną, problemy z nauką i niechęć do udziału w zajęciach szkolnych, płaczliwość, lęk przed oddalaniem się rodzica, agresja, uraz powypadkowy, smutek po śmierci kogoś bliskiego, żal po stracie rodzica, dolegliwości psychosomatyczne, moczenie, problemy z czystością, natrętne myśli i czynności i inne.
  • przyjdź po pomoc gdybyś potrzebował pomocy przy radzeniu sobie ze smutkiem, samotnością, złością, problemami w relacjach z bliskimi, niskim poczuciem wartości, napięciem przy wykonywaniu pracy, przytłaczającym wstydem, poczuciem winy, pytaniami o sens życia, trudnościami w dogadaniu się z członkami rodziny, brakiem nadziei na lepszy dzień, traumatycznymi przeżyciami i brakiem radości z życia, napadami paniki, lękiem, myślami które zabierają ci spokój, depresją.

KONSULTACJE/PORADY PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW

Najczęściej dotyczą spraw wychowawczych, problemów, sytuacji trudnych przeżywanych przez dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, nastolatków, młodzieży

W ramach konsultacji psychologicznych świadczymy usługi w zakresie poradnictwa dla rodziców którzy w prowadzonym przez siebie procesie wychowawczym, napotykają na trudności lub zastanawiają się nad podjęciem nowych korzystnych dla rodziny i dziecka zmian. Tematami tych rozmów ze specjalistą, mogą być niepokojące pytania np: „dlaczego mój syn/córka tak się zachowuje w relacjach z rówieśnikami”, „dlaczego dziecko jest rozdrażnione i płacze”, „czy to prawda, że moje dziecko jest nadpobudliwe, że ma problemy z koncentracją – co robić w takiej sytuacji”, „co zrobić z tym że przeszkadza w czasie lekcji”, „jak zachęcić dziecko do nauki”, „co zrobić żeby wywiązywało się z przydzielonych mu obowiązków”, „jak ułatwić dziecku pobyt w nowej szkole”; „co jeszcze mogę zrobić, żeby dziecko przygotować na przeprowadzkę do nowego miejsca/kraju”, „co moje dziecko mi komunikuje swoim zachowaniem”, „czy mogę przygotować dziecko na narodziny rodzeństwa”, „moje dziecko jest przestraszone i nie może spać w nocy”, dziecko spędza za dużo czasu przy komputerze i TV, „co mogę zrobić gdy dziecko dokonuje uszkodzeń siebie”, „moje dziecko choruje i cierpi – jak mogę mu pomóc”.

Czasem rodzic w obliczu przeżywanego kryzysu potrzebuje w sprzyjającej atmosferze, z zachowaniem zasad poufności – porozmawiać ze specjalistą na temat obserwacji, przypuszczeń i obaw. Poszukuje pomysłów na poradzenie sobie z problemami, których doświadcza dziecko, rodzina. Możliwe że zastanawiasz się nad tym co się dzieje z dzieckiem albo rodziną. Chcesz zatroszczyć się o swoich bliskich. Może od dawna
poszukujesz odpowiedzi na nurtujące pytania, może szukając odpowiedzi zmęczyłaś/łeś się przeszukiwaniem zasobów Internetu , www.google.pl , czy też https://portal.abczdrowie.pl
Dlatego skontaktuj się z nami, pomożemy ci, będziemy towarzyszyć w tym co się dzieje z rodziną, dzieckiem. W zależności od potrzeb i rodzaju problemu w konsultacjach może uczestniczyć sam rodzic lub też rodzic z dzieckiem. Dbamy o to, żeby to rodzic miał poczucie komfortu i bezpieczeństwa w czasie rozmów z naszymi specjalistami. Kierujemy się zasadami, które wskazują nam, że to rodzic jest ważnym specjalistą zajmującym się opieką i wychowaniem dziecka, który czasami może potrzebować porady i współpracy z innymi specjalistami.

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Jest przeznaczona dla osób które szukają pomocy z powodu trudności dotyczących ich samych, problemów które blokują potencjał osoby i objawów które przeszkadzają żyć. Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedza konsultacja służąca dookreśleniu specyfiki zgłaszanego problemu, określeniu celu terapii i ustaleniu zasad zgodnie z którymi odbywa się psychoterapia to jest: długość procesu i jego kierunek, częstotliwość spotkań, koszt.
Sesje terapeutyczne trwają 60 minut, odbywają się raz lub 2 razy w tygodniu, czasem co 2 tygodnie. Spotkania mają miejsce w stałym dniu i godzinie. Czas trwania całego procesu terapeutycznego zależny jest od zgłoszonego problemu, potrzeb i ustaleń z terapeutą. Zakończenie psychoterapii jest decyzją pacjenta i terapeuty. Terapia może potrwać od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
Przyjdź do nas, jeśli poszukujesz pomocy bo chcesz poradzić sobie z trudnościami, utratą sensu życia, emocjami, jeśli mówisz sobie „dłużej tego nie wytrzymam”; „jaki to ma sens”, „to za trudne” „brakuje mi sensu życia”, „nie radzę sobie”, „praca i co dalej”, „moi rodzice odchodzą”, „ lęk przeszkadza mi wychodzić z domu”, „ mam ataki paniki nie zniosę tego dłużej”; „jestem nerwowy”, „ boję się że tracę zdrowie, że jestem chory”, „ zmęczenie nie pozwala mi żyć”, „ problemy znowu wróciły”, „dłużej tak nie chcę”.

 

PSYCHOTERAPIA RODZIN/ MAŁŻEŃSTW/PAR

Przeznaczona jest dla osób które ze swoimi bliskimi pozostają w kryzysie lub swoim funkcjonowaniu napotykają na długotrwałe trudności w relacjach rodzinnych.
Cele terapii: różne mogą być powody rozpoczęcia terapii, czasem jest to pragnienie tego: „by coś w rodzinie/związku zmieniło się na lepsze”, a czasem narastający konflikt i myśli o rozstaniu, lub niepokojące myśli „ co mogę zrobić żeby do domu znowu wróciło szczęście”, „ nie mamy już dla siebie czasu”, „jesteśmy w konflikcie który narasta” „zmieniliśmy się i co dale”, „ rodzina/związek rozpada się”, „ mamy różne potrzeby ”, „nie mamy już do siebie cierpliwości”, „dzieci mnie nie słuchają”, „rozstajemy się jak zabezpieczyć dzieci”

Taka psychoterapia jest dynamicznym procesem, w który zaangażowani są członkowie tworzący system rodzinny. W trakcie trwania terapii u osób tworzących system rodzinny mogą pojawiać się różne uczucia; od zadowolenia, poprzez lęk, bezradność i smutek. Mogą też pojawić się myśli o tym, że sytuacja w rodzinie uległa znacznemu pogorszeniu a terapia nie przynosi efektów. Nieprzyjemne uczucia najczęściej są związane z sytuacją przejściową w której znajduje się rodzina. Każdy z członków rodziny na miarę swoich możliwości podejmuje wysiłek i pracę dążąc do wprowadzenia korzystnej zmiany w rodzinie, pracującej na rzecz każdego z członków rodziny i systemu rodzinnego. Proces psychoterapii sprzyja poprawie i utrzymaniu relacji, pozwala uwolnić potencjał potrzebny do wyrażania własnych potrzeb i realizowania potrzeb osobistych i potrzeb rodziny.
A wobec sytuacji rozpadu pary/małżeństwa i pogłębiających się konfliktów czy też występowania destrukcyjnych działań umożliwia zakończenie związku z mniejszym cierpieniem i poradzenie sobie z przeżyciem straty.

Rozpoczęcie procesu psychoterapii: jest poprzedzone konsultacją rodzinną. Jej celem jest określenie potrzeb i możliwości przeprowadzenia terapii rodzinnej do zlecenia które przekazuje rodzina. Sesje terapeutyczne, mogą pomóc rodzinom w poradzeniu sobie z trudnościami dotyczącymi: konfliktów, problemami wychowawczymi, procesem rozstania członków rodziny, mogą sprzyjać poprawie relacji, usprawnić kontakty dziecka z rodzicem zamieszkującym odrębnie, mogą sprzyjać rekonstrukcji relacji między członkami rodziny po rozwodzie.
Terapia rodzinna polega na dialogu, który uruchamia w rodzinie korzystne zmiany co do relacji, zachowań, komunikacji, przeżyć. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie przez rodzinę równowagi i samoradzenia sobie oraz uruchomienie zasobów które na to pozwalają.

Czas trwania terapii: sesje zwykle odbywają się co 2 – 3 lub 4 tyg, trwają przez 90 min. Czas trwania procesu psychoterapii jest uzależniony od zgłaszanego problemu, możliwości i motywacji uczestników terapii. Psychoterapia może być długoterminowa lub krótkoterminowa, Czasem proces terapii może trwać np. przez 15 do 30 sesji. Rozpoczęcie terapii odbywa się zgodnie z zawartym przez rodzinę/parę kontraktem z terapeutą. Zakończenie terapii jest wspólną decyzją uczestników terapii.

 

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

To spotkanie indywidualne ze specjalistą, celem jest poszukiwanie sposobów pomocy rodzinie w poradzeniu sobie z trudnościami jakich doświadcza dziecko. Spotkanie jest poprzedzone konsultacją z rodzicami/opiekunami. Rozmowa taka pozwala rozpoznać źródło problemu/trudności dziecka i zaproponować rodzicom sposoby postępowania w sprawie dziecka. Podczas konsultacji, omawiane są zasady współpracy z psychologiem. Mogą się odbywać spotkania z samymi rodzicami, dzieckiem lub spotkania z uczestnictwem dziecka i rodziców.
Gdy odbywa się spotkanie z psychologa z dzieckiem, to w czasie wizyty w gabinecie: specjalista rozmawia z dzieckiem, bawi się z nim, prowadzi badanie psychologiczne i obserwację. Psycholog po rozpoznaniu trudności dziecka, może rodzicom zaproponować psychoterapię, czasem będzie to także psychoterapia rodzinna, pary lub indywidualna. Dziecko może zostać skierowane także do lekarza np. psychiatry.
Jeśli rodzice zadecydują o udzieleniu pomocy dziecku poprzez rozpoczęcie psychoterapii, mogą liczyć na to, że będzie ona trwała najkrócej jak to tylko jest możliwe. Ilość sesji, ich częstotliwość oraz przebieg, uzależnione są od zgłaszanych problemów i motywacji osób zaangażowanych w psychoterapię.

Spotkania mogą odbywać się według modelu:
A – konsultacja w której uczestniczy dziecko razem z rodzicami
B – spotkanie specjalisty z dzieckiem
C – sesja – spotkanie z rodzicem w celu przekazania diagnozy i podjęcia decyzji rodzica, co do zaproponowanego przez specjalistę sposobu wsparcia dziecka

SZKOŁA DLA RODZICÓW

To cykl 10 spotkań w czasie których uczestnicy szkolenia mogą zdobyć wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, dziadków i opiekunów. Zapraszamy na spotkania osoby dorosłe, które są nastawione na poszukiwanie sposobów lepszego poradzenia sobie z procesem wychowawczym, sytuacjami trudnymi z udziałem członków rodzinny i dziecka. Pracujemy z osobami, które opiekując się dzieckiem, chcą świadomie wpływać na proces wychowawczy, doskonalić swoje postawy wychowawcze, budować relacje z dzieckiem i pogłębiać z nim więzi.
Po warsztatach otrzymujesz certyfikat a w razie potrzeby zaświadczenie na potrzeby instytucji/Sądu. Będziesz dysponował po 10 spotkaniach wiedzą: o tym jak rozmawiać z dziećmi, jak reagować na problemowe zachowania, jak rozumieć komunikaty i zachowania. Wzmocnisz swoje kompetencje rodzicielskie i umiejętności radzenia sobie z trudnościami w wychowywaniu dziecka. Będziesz w stanie kształtować sprzyjającą rodzinie atmosferę domową.
W warsztatach bierze udział 10 osób, spotkania trwają przez 3 godziny. Szkolenie odbywa się w godzinach popołudniowych. pracujemy metodami: aktywna obecność, dyskusja, psychodrama, wykłady, prace pisemne, burza mózgów, praca w grupie. Przyjęcie na warsztaty poprzedza konsultacja z osobą prowadzącą zajęcia. Zapisy na warsztaty trwają cały rok, telefonicznie albo osobiście w recepcji Centrum Ortogenic. Uczestnicy są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

Cennik usług psychologicznych

Psycholog

Cena

porada psychologiczna

100 zł

konsultacja psychologiczna dotycząca dzieci i młodzieży

120 zł

Interwencja kryzysowa

120 zł

trening umiejętności rodzicielskich (cykl 5 sesji)

600 zł

szkoła dla rodziców i dzieci (cykl 10 sesji)

490 zł

wydanie zaświadczenia

od 60 zł

Psychoterapeuta

Cena

psychoterapia dzieci i młodzieży

120 zł

psychoterapia rodzin

180 zł

psychoterapia małżeństw i par

180 zł

wydanie zaświadczenia

od 120 zł

Diagnostyka psychologiczna

Cena

konsultacja do badań psychologicznych

120 zł

badanie trudności psychicznych dzieci i młodzieży*

od 120 zł

badanie osobowości*

od 250 zł

badanie ilorazu inteligencji*

od 350 zł

badanie neuropsychologiczne / zmiany organiczne*

od 220 zł

badanie psychologiczne do zabiegów operacyjnych*

od 150 zł

wydanie zaświadczenie

120 zł

*do każdego badania wymagana konsultacja

Formularz szybkiego zapisu

Umów się do nas na wizytę podologiczną w naszej klinice we Wrocławiu. Jeszcze tego samego dnia oddzwonimy do Ciebie i potwierdzimy termin.
Nasz problem zniknął a ja otrzymałem dużo więcej niż oczekiwałem…dlatego też chciałbym podziękować Pani za czas poswiecony,za pomoc i za to, że pomogła Pani mojej rodzinie przetrwać.Myśleliśmy że nasz problem dotyczy tylko naszej córki ale okazało się,że cała nasza rodzina potrzebowała tej terapii.Dziekujemy za rzetelność, tolerancję i cierpliwość.

Piotr i Małgosia

Pani Psycholog to bardzo ciepła, empatyczna osoba. Ma ogromną wiedzę, czuję się przy niej bezpiecznie. Wiele razy mi pomogła, pełne zrozumienie i profesjonalizm. Polecam.

Agnieszka

Byłam na terapii rodzinnej z dzieckiem. Polecam przy kłopotach rodzinnych. Po rozwodzie córka miała w szkole kłopoty, ciężko było. Chodziliśmy całą rodziną do Pani Aleksandrowicz. Warto było czekać przy ustalaniu terminu!

Aneta

Bardzo profesjonalny gabinet Psychoterapia Anga Aleksandrowicz, fachowość, umiejętność stworzenia miłej atmosfery, ogromna wiedza i doświadczenie. Polecam gorąco !

Aneta Poznańska

Pełen profesjonalizm, rzetelne i wszechstronne przygotowanie, mądrość i ciepło… Polecam!

Marta Jsk

Znajdziesz mnie na:

 

Zadzwoń do mnie +48 608 614 998 lub skorzystaj z formularza poniżej i umów się na wizytę.

Umów się na wizytę lub konsultację teraz

Zapraszamy do umówienia się na konsultację pod numerem +48 796 655 468. Nasze centrum znajduje się we Wrocławiu obok szpitala położonego na ul. Borkowskiej.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza i zadać pytanie: