Magdalena Dulęba

magdalena-dulebaDiagnosta pedobarografii. Studia inżynierskie skończyła na kierunku Inżynieria Biomedyczna
ze specjalizacją Biomechanika Inżynierska na Wydziale Podstawowych Problemów
Techniki na Politechnice Wrocławskiej. Studentka studiów magisterskich
na Wydziale Mechanicznym, kierunku Inżynieria Biomedyczna na tej samej uczelni.